JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK - program Tanečního centra Praha

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

Taneční obor ZUŠ Rožnov p.R. srdečně zve všechny své současné žáky i jejich rodiče, dále také bývalé žáky a ostatní příznivce tance na umělecký vzdělávací program Tanečního centra Praha "Jak se dělá tanečník".Uskuteční se ve čtvrtek 2.6.2011 od 17:00 hod. v Janíkově stodole VMP v Rožnově p.R. Délka představení je 75 minut a vstupné je 60 Kč. TO ZUŠ Rožnov p.R. pozval TCP ku příležitosti "oslav" 20-ti let naší existence. V tomto programu se představí jedno ze dvou uměleckých těles konzervatoře - a to konkrétně "Balet Praha Junior", se kterým vystoupí také bývalý žák našeho TO Aleš Krátký, který v současné době v TCP působí. Nenechte si proto toto představení ujít. Vstupenky lze zakoupit pouze na místě před programem. 

Účinkují

"BALET PRAHA JUNIOR" - (založen roku 2000) je komorní soubor složený ze 14-ti studentů vyšších ročníků konzervatoře (5. - 8. ročník osmiletého studia) a absolventů Tanečního centra Praha na prahu jejich kariéry (věk 18 - 22 let).

Termíny