Věžnická pouť

Volný čas, Hudba, Pro děti

Věžnická pouť

sobota 4. června 2011 na návsi

10,00 hod. mše svatá slouží Primas český, arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka

11,30 hod. country kapela C.W.B.C

13,00 hod. vystoupení dětských mažoretek

14,00 hod. tančí OS Babinec

14,10 hod. dechovka Vysočinka a bavič Václav Faltus

17,00 hod. taneční kapela Profil a bude hrát, dokud vydrží lidé tancovat

Od 12,30 hodin bude pro děti připraveno mnoho soutěží a her o ceny.

 Během celého dne bude zajištěno na návsi občerstvení (pivo, limo, klobásy, bramboráky, párek v rohlíku, guláš atd.)

Nebude chybět pouťový kolotoč, skákací hrad a stánky s cukrovinkami.

Od 13,30 hod. do 17.30 hod. si budete moci vrámci projektu „Věžnice žijí zdravě" ve stánku na návsi nechat vyšetřit cholesterol, změřit krevní tlak a procenta tělesného tuku, stanovit BMI. Na místě bude i odborník na vyšetření mateřských znamének. Kdispozici bude nabídka různých zdravotně výchovných materiálů.

Akce je podpořena Krajem Vysočina vrámci programu Zdravý kraj Vysočina

Účinkují

10,00 hod. mše svatá slouží Primas český, arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka

11,30 hod. country kapela C.W.B.C

13,00 hod. vystoupení dětských mažoretek

14,00 hod. tančí OS Babinec

14,10 hod. dechovka Vysočinka a bavič Václav Faltus

17,00 hod. taneční kapela Profil a bude hrát, dokud vydrží lidé tancovat

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

obecveznice.cz

Termíny