Hledání skla

Výstava

Vposledních letech unás téměř nepozorovaně vyrostla nová silná generace profesionálních sklářských výtvarníků, která originálním způsobem navazuje naslavnou tradici českého uměleckého skla. Výstava vdoposud nevídané šíři seznamuje sdíly vybraných 25nejmladších zástupců sklářského umění, sjejich kreativním hledáním nového uměleckého výrazu itechnologických možností tohoto ušlechtilého materiálu. Výstava, jež sekoná vrámci Pražského festivalu skla 2011, aktivně reaguje naprostor stálé expozice UPM - oživuje jej avystavená díla dává donečekaných souvislostí.

Kontakty

www.upm.cz

Termíny