Bělečské půtky a šarvátky XIII

Volný čas, Pro děti

Akce, kterou každoročně pořádá Spolek hradu Jenčov. Její výtěžek bude použit pro financování konzervace hrádku Jenčov.

 

Účinkují

Vystoupí

Společnost života středověkého W-ARLET

skupina historického šermu Praecedo Regis

s představeními:

Kachna - příběh středověkého lovce (W-ARLET)

Verbíří (Praecedo Regis)

Tři grácie aneb klání o ženicha (W-ARLET)

Turnaj (Praecedo Regis)

Předvádění zbraní a zbroje (W-ARLET a Praecedo Regis)

Dále se návštěvníci mohou těšit na občerstvení ze středověké krčmy "U spálené nohy", na kováře ve středověké kovárně a na lazebnu. Děti (a samozřejmě také dospělí) budou mít možnost vyzkoušet si tkaní, drátkování a výrobu keramiky na hrnčířském kruhu.

 

Termíny