LETNÍ KÁNOISTICKÉ SJEZDY MORAVICE

Sport

9,5 m3/s po dobu 4 hodin denně  – z Podhradí

města Hradec n/Moravicí, Vítkov a Spolek vodáků Campanula

Termíny