Albert Einstein - skeptik, agnostik nebo věřící?

Volný čas

Albert Einstein nebyl jen velký vědec, ale i pozoruhodný myslitel. Během svého života se vícekrát zamýšlel nad možnostmi a mezemi vědy, nad jejím
vztahem k víře a náboženství a nad vlastním duchovním vývojem, který ho vedl ke specifické formě víry - víry v kosmický řád.

Účinkují

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.,
fyzik, publicista, překladatel, jeho hlavní oblastí zájmu je teorie relativity
a matematická fyzika. Pracuje na Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Je autorem řady odborných i populárních vědeckých prací a spoluautorem vysokoškolských učebnic. Píše také eseje a filozoficky laděné úvahy a překládá populárně vědeckou literaturu.

Další dokumenty k akci

  
Kontakty

www.sisyfos.cz

Termíny