Beethovenův Hradec 2011

Hudba

50. ročník

Obor klavír

Sdružení pro umění a výchovu Talent

 Účinkují

50. ročník

Obor klavír

Sdružení pro umění a výchovu Talent

 

Hudební festival 2011 - program

31. 5., 17.00, zámecký park
odhalení památníku Ference Liszta

31. 5., 19.00, Červený zámek
Gergely Bogányi(Maďarsko), klavírní recitál z díla Ference Liszta (ve spolupráci s festivalem Janáčkův máj)

2. 6., 19.00, kostel sv. Ducha Opava
Beethoven: Mše C dur op. 86
účinkují Eva Dřízgová-Jirušová – soprán, Gabriela Hübnerová – alt, Peter Berger – tenor, Jan Martiník – bas, Moravský komorní sbor, sbormist Lubomír Mátl, Pražský komorní orchestr vede Paolo Gatto (ve spolupráci s festivalem Janáčkův máj)

  3. – 5. 6. Mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec obor klavír (1. – 3. kolo)

 

6. 6., 10.00, Červený zámek
Múziáda, přehlídka talentů Moravskoslezského kraje

7. 6., 18.30, Červený zámek
Radost z vítězství
koncert laureátů s Janáčkovou filharmonií Ostrava, účinkují Veneta Neynska – klavír, Jan Mráček – housle, Charles-Antoine Duflot – violoncello, Sara Kim – viola a vítěz soutěže 2011, diriguje Rostislav Hališka

9. 6., 10.00, Červený zámek
Beethovenův klavír
přehlídka žáků ZUŠ a studentů konzervatoří

9. – 10. 6. Národní skladatelská soutěž žáků ZUŠ 9. – 12. 6. Dílna pro nejmladší skladatele

9. 6., 18.30, Červený zámek
Novinky a premiéry, koncert lektorů Dílny pro nejmladší skladatele

10. 6., 10.00, Červený zámek
Hledá se nový Beethoven I, koncert vítězů skladatelské soutěže žáků ZUŠ

12. 6., 11.00, Červený zámek
Hledá se nový Beethoven II, koncert účastníků Dílny pro nejmladší skladatele

 

Termíny