Kurz osobního Feng Shui

Volný čas

 

Kurz osobního Feng Shui

Na základě čínské astrologie - astrotypu posuzujeme člověka na 6 různých úrovních. Každá úroveň je vyjádřena jedním řádkem astrotypu. První řádek nám popisuje, jak je nastavena mentální úroveň člověka. Druhý řádek nám pak vypovídá o jeho intelektu. Na třetím řádku je popsána podstata člověka. Čtvrtý řádek nám ukazuje sílu a jeho emoce. Pátý řádek pak styl komunikace a šestý řádek jeho fyzickou úroveň. Tím dostáváme velmi přesný a kompletní obrázek každého jednotlivce. Výsledek nám tak určí, jakým způsobem budeme žít v interakci s naším okolím, tj. jak se budeme cítit doma, v přírodě, v kanceláři či u přátel na venkově. Sdělí nám, jaké vztahy budeme mít ke svým rodičům, dětem, partnerům, přátelům a kolegům. Budeme také vědět, jakým způsobem budeme řešit různé životní situace. Ukáže nám také potenciální rizika nemocí a zátěží našich orgánů. Tím tak máme v ruce klíč k harmonickému životu. Toho můžeme však dosáhnout pouze tehdy, když budeme žít život ve své přirozenosti, kterou nám astrotyp odkryje. Je proto důležité svůj astrotyp znát a přijmout ho. Půjdeme-li proti němu, je více než jasné, že nás v životě budou provázet spíše nepříjemnosti, nemoci a jiné těžké životní zkoušky, které nemusíme sami zvládnout.

Co se naučíte -

Základy čínské astrologie a Astrotyp

Poznání sebe sama, typologie člověka, charakteristika, kladné a záporné

vlastnosti, vrozený potenciál osobnosti, vlohy a talent pro určité zaměstnání

Partnerské rozbory na základě čínské astrologie, vzájemné porovnávání

partnerů a možnosti jejich harmonického soužití, rodinné rozbory, dětské

Astrotypy pro přirozený vývoj a harmonický růst

Životospráva a prevence zdraví na základě typologie člověka, orgánových

hodin a tradiční čínské medicíny

( 1. - 2. října 2011, 29. - 30. října, 26. -27.listopadu )

Cena 5.940,- Kč při platbě do 30.6.2011

Cena 6.480,- Kč při platbě do 31.8.2011 ( záloha 1.000,- Kč do 30.6.2011 )

Cena 7.020,- Kč při platbě 1.10.2011 ( záloha 1.000,- Kč do 30.6.2011 )

Cena 7.290,- Kč při platbě jednotlivých seminářů ( záloha 1.000,- Kč do

30.6.2011 )

 

Více informací na www.byu.cz, dasa@byu.cz, 602556479

 

Kurzy jsou v nabídce i dopolední a večerní. Vždy ve středu od 9 - 13 hod nebo od 18 - 20 hod. Začínáme 5. října, dopolední celkem 9 týdnů, večerní celkem 18 týdnů.

 

 

 

Účinkují

Ing. Jiří Černák

Kontakty

www.byu.cz

Termíny