Beseda na mlejně s Milanem Grygarem

Výstava, Volný čas

Milan Grygar patří ke generaci, která nastoupila po druhé světové válce. Od počátku šedesátých let směřoval k abstraktním kompozicím, svou tvorbou se brzy přiřadil k aktuálním mezinárodním uměleckým proudům.

Beseda se bude vztahovat hlavně k současné výstavě, která má téma Antifony a Partitury. Představí se na ní zejména díla, která budou během výstavy realizována na koncertě provedeném skupinou NoEms. Koncepce výstavy se zaměřuje na významnou část autorova díla, v níž jde především o převedení výtvarného prostoru do zvukové podoby.

Účinkují

Milan Grygar

Termíny