HÁDEJ, HÁDEJ, HADAČI

Výstava

Sbírka historických potřeb pro domácnost. Po zhlédnutí výstavy se děti do 15 let mohou zúčastnit soutěže. U vystavených exponátů zatrhnou název a účel, kterému sloužily. Odpovědi budou každých 14 dní během výstavy vyhodnoceny a nejlepší hadači odměněni.









Kontakty

www.dk-ostrov.cz

Termíny