Pivní slavnosti.

Hudba, hard rock, rock
Festival rockových skupin Eternit ,Penzistor a další
Termíny