Sdílená láska ( prožitkový seminář o partnerství a lásce se základy tantrických technik)

Volný čas

Skutečné poznání starodávné tradice tantry je v dnešní době velmi ojedinělé. Mnoho lidí má o tantře nějaký názor, ale velmi málo jich ví, co tantra vlastně je! Takto vzniklo mnoho zkreslených názorů. Nejčastějším je, že tantra je sestavou erotických cvičení. Ne! Tantra zaujímá revoluční přístup k celému životu, který vám umožní žít vědomě, s nečekanou intenzitou a otevřeností. Společnost dnes nedokáže přirozeně přijmout a začleni......t sexualitu. Proto se v této oblasti lidé často pohybují mezi extrémy. Autentická tantra však odkrývá střední cestu - jak v sexualitě, tak v životě samotném. Intimní spojení je zde příležitostí pro muže i ženu k prohloubení koncentrace a k vědomému směřování svých činností k vyššímu stavu Bytí. Díky obrovské intenzitě spojení se vědomí obou partnerů rozšiřuje a sjednocuje, zpočátku mezi nimi samými a později také s vědomím Kosmickým. Nepopsatelná krása poté objímá všechny věci a bytosti. Vše to, co neustále přetrvává, je pak nikdy nekončící žízní po sjednocení milujícího a milovaného. Tantra je opravdová, výjimečná cesta znovuvytvářející duchovní rozměr, který někdy milostné zkušenosti chybí. Tato praxe rozšiřuje lidské vědomí k nejvyšším hranicím a značně obohacuje poznání člověka a vesmíru. Zároveň skrze překvapivá spojení, vybudovaná podle různorodých fenoménů a vědeckých faktů, otevírá tantra cestu k nekonečným horizontům, kde na neúnavného praktikanta čeká mnoho výjimečných odhalení. 

PROGRAM

- partnerské terapie

- harmonizace čaker s hudbou, mandalami

- základní tantrické techniky 

- výuka základů tantrické masáže 

Program probíhá od pátku 18 hod. do neděle 16 hod. 

 

Ubytování: pokoje se soc. zařízením

Strava: plná penze

Pobyt je vhodný pro jednotlivce i partnerské páry.

 

Bližší informace a přihlášky na : 777 96 36 90 nebo anael@anael.cz

Účinkují

Yvetta Orah Welzig

Termíny