Práce: Prezentace knihy Borise Groyse

Volný čas

 

BORIS GROYS
Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu.
Komunistické postskriptum.

 

Večer bude věnován představení prvního českého knižního vydání prací významného filosofa a teoretika umění ruského původu Borise Groyse, které na konci roku 2010 vydala Akademie výtvarných umění v Praze jako druhý svazek Edice VVP AVU (http://vvp.avu.cz/aktivity/vyzkum/zamer2007/edice).

 

Boris Groys (­­*1947) byl od 70. let v úzkém kontaktu s neoficiální uměleckou scénou v tehdejším Sovětském svazu. Po emigraci do Německa roku 1981 se stal jedním z nejvýznamnějších popularizátorů a interpretů soudobého ruského umění v zahraničí. Publikoval řadu knih věnovaných umění, filosofii a teorii médií. Jeho články se pravidelně objevují v katalozích výstav a v časopisech věnovaných současnému vizuálnímu umění. Boris Groys přednáší na Státní vysoké škole umění a designu v Karlsruhe a na Newyorské univerzitě.

Přítomná publikace obsahuje překlady dvou studií, které z různých perspektiv interpretují historický fenomén sovětského komunismu. Ve svém stěžejním spise Gesamtkunstwerk Stalin (Mnichov - Vídeň: Carl Hanser 1988) autor nachází překvapivou příbuznost mezi ruskou avantgardou a stalinskou kulturou, na jejímž základě charakterizuje sovětský politický režim jako umělecký projekt. V nedávno vydané eseji Komunistické postskriptum (Frankfurt nad Mohanem: Suhrkamp 2005) poněkud mění úhel pohledu a definuje zmíněný režim jako specifické uskutečnění platónské představy o vládě filosofů, totiž jako výkon moci prostřednictvím jazyka.

 

V českém jazyce, vstup volný

 

Termíny