Má vlast 2011

Výstava, Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti, Turistika

Výstava zvelebování zanedbaných míst naší země a přehlídka krajových tradic spojená s bohatým kulturním programem, akcemi pro děti, ochutnávkou krajových specialit. Volný či symbolický vstup do všech objektů v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad, pro návštěvníky výjimečně otevřen Slavín -  hrobka významných osobností české vědy a kultury. Procházka Vyšehradem s odborným výkladem.  Společně vysadíme jihomoravského potomka památného stromu - jeřáb oskoruši.

Účinkují

Vystoupí kapely Šlapeto, Eldorado,  pěvecké soubory Sluníčko a Rokytička, Paniháj, Třetí věk, dívčí sbor Gymnázia Polička, soubory z Tvarožné Lhoty. Koncert vážné hudby v 17 h v chrámu sv. Petra a Pavla - varhany Josef Kšica,  trubky Josef Zámečník a František Vejvoda, zpěv Eva Blažková. Dětský koutek - malování, hravý kviz znalostí o Vyšehradě, modelování Věstonické Venuše,  autorské čtení Hanky Jelínkové z knihy Obrázkové říkanky. Vodění velkých loutek, ražení mincí atd.

Kontakty

www.aefcz.org

Termíny