Benefiční koncert

Hudba

BENEFIČNÍ KONCERT

pod záštitou starostky obce Karlík

W. A. Mozart, H. Purcell, H. Vivaldi, G. F. Handel, L. Delibes

Účinkují

Aneta Černá - sopran

Marie Anna Sommerová - alt

Dagmar Doubková - varhany

Termíny