Kurt Schwitters - Ursonate

Divadlo

Jeden ze stěžejních „textů" hnutí dada
představí Jaromír Typlt a Pavel Novotný.
Za zvuků probouzejícího se industriálu se
jevil svět nadějně. Sliboval morálku,
spravedlnost a nové pracovní příležitosti.
Místo toho však přišla první
světová válka a veškeré
naděje byly pohřbeny v sutinách.
Člověk, jenž tomu všemu chtěl
nějakým způsobem porozumět, se
nesměl spoléhat na principy, které tento stav
zapříčinily. Vzdálen veškeré
politické logice si musel objevit vlastní svět s
vlastní morálkou, vlastní spravedlností a
vlastním chrámem - Cabaret Voltair.

Kontakty

www.diod.cz

Termíny