MAYOVÉ, MAYSKÝ KALENDÁŘ

Volný čas

 

Přednáška nás zavede do nejvýznamnějších památek mayské říše. Přiblížíme minulé i dnešní Maye,abychom objevili,že uvažují stále stejně jako jejich dávní předkové,že jsou mnohem moudřejší a pokornější než národy západní civilizace a že nám mají mnoho co říci.

…….Evoluční procesy popsané současnou vědou odpovídají rytmům mayského
kalendáře. Problém je v tom, že výše zmíněné systémy (současná věda, mayský
kalendář) používají rozdílné časové rámce. Tzn. jak je čas vnímán a jakým
způsobem je toto vnímání zachyceno ve formátu kalendářů a jejich členění.
Západní vnímání času je zřetelně lineární, zaměřené na děj, průběh a proces. S
tímto vnímáním je kalendář, který v dnešní době používáme, v plném souladu.
Dělení času na minulost, současnost a budoucnost je pro nás naprostá
samozřejmost. Představit si jiný časový rámec je pro většinu lidí dosti obtížné,
na-li nemožné…….

 …….Pokud bychom chtěli zachytit strukturu mayského kalendáře a tím i vnímání
času starých mayů jazykem současné vědy, je vhodným konceptem model
holografického vesmíru Davida Bohma a Karla Pribrama. Podle nich je vesmír,
který vnímáme, produktem vzájemně provázaných vlnových forem. Pouze úroveň a způsob našeho vnímání rozkládá tuto holografickou jednotu do formátu duality
času a prostoru. A výše zmíněná jednota je ukryta a rozložena v příbězích v čase
a ve věcech v prostoru……

 …….Osobně se domnívám, že jakákoliv debata na téma konec světa v souvislosti s
mayským kalendářem je zcela bezpředmětná, pokud si nejsme vědomi struktury
lidského vědomí, jeho jednotlivých úrovní, mechanismu generování myšlenek,
struktury času a spousty dalších faktorů vstupujících do hry…….Igor Netušil
/přednášející/

Účinkují

Zuzana Gavlasová /výtvarnice, lingvistka, cestovatelka/
Igor Netušil /matematik/

Termíny