Osvobození v muzeu

Volný čas, Pro děti

Od neděle 8. do soboty 14. května zveme do sklepení staré táborské radnice na Žižkově náměstí č. 1, kam si můžete přijít připomenout květnové dny roku 1945.

Individuální návštěvníci si v době od 9:00 do 17:00 prohlédnou dobové doklady, ať už připomínající každodenní život na konci protektorátu, samotné osvobození či reakce na něj na stránkách tisku.
Na děti čeká hravý pracovní list, jehož úkoly vyřeší právě s pomocí panelů a předmětů vystavených ve sklepení. Návštěva programu v rámci cyklu Neklidné muzeum je zdarma.

Školy si mohou pro své žáky v tomto týdnu objednat hodinový lektorský program, jehož součástí bude výklad ještě více přibližující okolnosti příjezdu Sovětské armády do Tábora, vydání prvního čísla Palcátu Ivanem Olbrachtem či místa posledních tragédií konce války v okolí Tábora. Cena lektorského programu je 20,- Kč za žáka.  


Na středu 11. května 15:00 je naplánována beseda pro veřejnost, kterou povede historik novějších dějin PhDr. Stanislav Zita. Ve svém výkladu mimo jiné naváže na témata, která nedávno zpracoval v publikaci Historie v ulicích Tábora – Táborské ulice v historii, kterou si zájemci mohou zakoupit v muzejní pokladně.

 

Termíny