Husité před branami Oldřichovými

Volný čas

V úterý 3. května od 17:00 začíná v budově Státního okresního archívu v Táboře (Na Parkánech 1623) přednáška medievistky Bc. Zlaty Gersdorfové Husité před branami Oldřichovými, která proběhne v rámci doprovodných programů k výstavě Soběslav - Město pětilisté růže. 

Přednáška se bude zabývat stavem rožmberského dominia v předvečer husitských válek a vzestupem Oldřicha II. z Rožmberka a jeho vztahy s husity, s časovým těžištěm v prvé půli dvacátých let 15. století. Jak vypadala obě znesvářená centra na jihu Čech - Tábor a Český Krumlov, jaké úklady proti sobě obě strany strojily? Roku 1420 Oldřich II. neúspěšně zaútočil na Tábor. Vojenské šarvátky i vyjednávání pokračovaly a roku 1422 se chystala táborská strana zaútočit na Český Krumlov přímo v srdci rožmberského dominia. Během přednášky bude mj. analyzovat obraz Dělení růží, na kterém je vyobrazen Sezima a hrad v Sezimově Ústí, který právě podle pověsti dostal. Neopomene zmínit ani osobnost Vítka z Klokot, a vztah Oldřicha II. z Rožmberka k Táboru a jeho obyvatelům.

 

Účinkují

Medievistka Zlata Gersdorfová se dlouhodobě a profesně zabývá dějinami Vítkovců. Zaměřuje se hlavně na větev pánů z Rožmberka, tj. jejich počátky, rozrod a jejich nejstarší sídla. Je členkou kastelologického sdružení Klubu Augusta Sedláčka a spolupracuje s Národním památkovým ústavem ú.o.p. v Českých Budějovicích na Hradním muzeu v Českém Krumlově a výstavním projektu Rožmberkové.

Termíny