VII. diecézní setkání seniorů a jejich přátel

Volný čas

Sobota 18. 6. 2011 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu:

Program:

9:00 - 9:20 - Modlitba inspirovaná texty Hebrejské Bible a doprovázená židovskými písněmi

9:20 - 9:30 - Přestávka

9:30 - 10:15 - "Izrael - výzva pro židovsko-křesťanské vztahy?", Lucia Faltýnová MA, bývalá ředitelka mezinárodních programů, Centrum pro studium židovsko-křesťanských vztahů v Cambridge (Velká Británie)

10:15 - 11:15 - Přestávka, občerstvení

11:15 - 13:00 - Program ve skupinkách:
Uvedení do symboliky hebrejského písma - P. Mgr. Václav Loukota
Biblické tance - Ing. Irena Březinová
Putování na nejposvátnější místa Svaté země - Mgr. Veronika Čepelková

13:00 - 13:30 - Přestávka, přesun do kostela Nanebevzetí Panny Marie

13:30 - Bohoslužba - hl. celebrant P. Ing. Miloslav Fiala, OPraem.

Přihlášky:
Biskupství královéhradecké
Diecézní centrum pro seniory
Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661
mob.: 737 215 328
e-mail: dcs@diecezehk.cz
web: http://www.dcshk.cz

 

Termíny