Víkendová voda pro mládež

Sport

Pojeďte si protáhnout ruce ještě před tím, než do nich dostanete vysvědčení! Umíte otočit loď, vyhnout se kamenu a přejet peřej?

Odjíždíme z Prahy. Lze domluvit i samostatná doprava z jiného místa. Kempovat budeme v Týnci nad Sázavou. Pojedeme krásný a romantický úsek z Týnce do Pikovic. Stany, lodě a vodácké vybavení poskytneme. Přihlášky jsou na webu.

Účinkují

mládež od 13 do 17 let, ozvěte se i mladší i starší, výjimky jsou možné a rádi Vás uvidíme

kontaktujte Martina Rybáčka, rybacek.martin@centrum.cz, 604 275 280

Termíny