Dialog přes hranice

Výstava

Sběratel Hans-Peter Riese pracuje již přes čtyřicet let jako umělecký kritik a přispěvatel převážně pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zaměřuje se na konkrétní umění, a to nejen na německé a švýcarské autory, ale také na umělce bývalého Československa. Riese díky své profesi politického zpravodaje a zahraničního dopisovatele pobýval během svého života v mnoha zemích. Byl dopisovatelem v Praze, Moskvě a Washingtonu. Ve všech těchto zemích doplňoval svou sbírku a psal o místním umění. V průběhu let vznikla řada katalogů, knih a článků, které se vztahují k oblasti jeho sběratelského zájmu.

Československé umění Riese vNěmecku aktivně podporoval a propagoval - již všedesátých letech organizoval výstavy československých umělců, zprostředkoval jim cenné kontakty na německé galeristy, teoretiky a umělce. Část jeho sbírky, zaměřená na umělce ztehdejší ČSSR, je jednou z nejobsáhlejších kolekcí československého umění šedesátých a sedmdesátých let v zahraničí.

Výstava sbírky je plánována jako mezinárodní putovní projekt. Oficiální zahájení proběhne za účasti zastoupených umělců a představitelů spolupracujících institucí vGalerii Středočeského kraje vKutné Hoře. Po zahájení vČeské republice se výstava postupně představí vněkolika německých galeriích - Leopold Hoesch Museu v Dürenu, Angermuseu v Erfurtu a Kunsthalle St. Annen v Lübecku, Kunstforum - Ostdeutsche Galerie v Regensburgu, zámku Achberg v Ravensburgu. Vjednání jsou vtuto chvíli zastávky vPolsku a Chorvatsku.

Hlavním cílem projektu je představit na půdorysu sbírky některé vzájemné souvislosti, společná témata a zájem o podobné výtvarné problémy vdíle výtvarných umělců, tvořících kdysi na obou stranách „železné opony", a ukázat, že i přes geopolitickou izolovanost, která znesnadňovala spolupráci a vzájemné kontakty, zůstala ve výtvarném umění zachována podobná kontinuita vývoje a že zde vždy existovala silná vnitřní spřízněnost.

Prezentací sbírky vČeské republice bychom také rádi alespoň částečně vyrovnali deficit, který existuje vpovědomí o českém umění zejména 60. a 70. let vNěmecku a naopak. Domníváme se, že výstavy obdobného zaměření vobou zemích stále chybí. Zčeského a slovenského pohledu jde o jedinečnou možnost reflexe jeho pozic vkontextu evropského umění, zprostředkovanou uznávanou osobností se zkušeností a znalostí světového materiálu. Výstava by měla dokázat, že české a slovenské umění přirozeně fungovalo a obstálo vkontextu špičkového evropského umění i vdobě, která nepřála intenzivnější výměně myšlenek, výstav a vzájemných podnětů.

Sbírka Riese zahrnuje díla 68 umělců z Německa, České republiky, Ruska (Sovětského svazu), Maďarska a Spojených států. Rozdělení odráží místa pobytu sběratele v posledních čtyřiceti letech. Obsahově a stylově je možné postihnout několik těžišť, které také určují strukturu plánované výstavy a katalogu.

Jádrem německého konvolutu jsou díla, která lze v nejširším slova smyslu označit za konkrétně / konstruktivní. Většina z nich pochází ze šedesátých a sedmdesátých let. Významně jsou zastoupeni Hartmut Böhm, Heijo Hangen, Eberhard Fiebig, Richard P. Lohse, Klaus Staudt a Oskar Holweck.

Dalším těžištěm jsou práce umělců z bývalého Československa, kde Riese působil v šedesátých a sedmdesátých letech. Stylovou osou je i v tomto případě konkrétní umění, které reprezentuje Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Jan Kubíček a Milan Grygar. Patří sem ale i obsáhlý konvolut prací Jiřího Koláře, který zahrnuje všechny jeho techniky. Český soubor doplňují dále díla Jana Kotíka, ojedinělé práce Vladimíra Boudníka na papíře a také díla slovenskéých umělců, např. Miloše Urbáska nebo Milana Dobeše.

Rieseho vztah ke středoevropskému a slovanskému prostoru reflektuje i výběr nonkomformních umělců bývalého Sovětského svazu. Za zmínku stojí zejména důležité práce Eduarda (Edika) Steinberga, Grishi Bruskina, Vladimira Jankilevského a Vladimira Nemuchina. Malou, ale o to zajímavější část sbírky tvoří práce autorů ze Spojených států, která zahrnuje práce na papíře Andyho Warhola, Willema DeKooniga, Maxe Colea a Nicka Terryho.

Za pozornost stojí také část sbírky, věnovaná klasické moderně. Zde vynikají tužková kresba Kasimira Maleviče a akvarel El Lisického. Více pracemi z dvacátých let je zastoupen Malevičův žák Jefim Rojak.

Kontakty

www.gask.cz

Termíny