Comme a la maison

Výstava

Výstava Comme ala maison je přehlídkou současného konceptuálního umění a designu z prestižní francouzské veřejné sbírky Fonds national d'art contemporain (FNAC). Hlavní kurátorka, ředitelka FNAC Claude Allemand-Cosneau, vybrala soubor na základě klíče, který navozuje již název výstavy Comme a la maison /česky Jako doma/: jde o díla výtvarných umělců apředměty designérů, které svým založením podporují propustnost mezi oblastmi součas­né tvorby. Od 90.let 20. století se někteří umělci určitým způsobem zmocnili designu (Jorge Pardo nebo Tobias Rehberger), jiní použili ve svých dílech nábytkářské předměty (John Armleder), nebo navrhovali prostředí kžití (Stéphane Calais, Martine Aballéa, Stéphane Magnin). Ve stejné době tvořili desig­néři předměty, které jsou funkční, ale zároveň mají vsobě mnoho odkazů na jiné oblasti: přírodu (Gruppo Strum, Hella Hongerius, Piero Gilardi, Ingo Maurer), lidské tělo (Olivier Mourgue, Gaetano Pesce, Pascal Convert), dětský svět (Philippe Starck, Fernando a Humberto Campana) nebo dějiny umění. Tyto aspekty pak vedou k nejednoznačným projevům, vnichž se nedá ihned rozpoznat avizovaná funkce. Navíc některé předmě­ty každodenního života jsou vybaveny funkcí dvojí, která znesnadňuje jejich pochopení. Výstava zprostředkovává nový pohled, kde obě složky spoluvytváří prostředí každodenního života.

 

V Praze proběhnou „ozvěny" výstavy FNAC vGASK vpro­storách vgalerie „Štěpánská 35" ve Francouzském institu­tu. Půjde okomorní výběr uměleckých děl ze sbírek FNAC, který bude „ochutnávkou" výstavy Comme a la Maison pořádané vKutné Hoře.

Druhým satelitem bude zámek Třebešice nedaleko Kutné Hory, který provozuje Centrum pro současné umění FUTU­RA. Vjeho areálu, který funguje od roku 2003 proběhnou paralení projekce asetkání. Vrámci doprovodného programu jsou pro Prahu plánované ještě další akce jako pozvání umělců, přednášky, kolokvia aprojekce, které připravuje Kulturní ateliér KAIROS.

Kontakty

www.gask.cz

Termíny