Erotická revue

Výstava

Erotická Revue

20. 3. - 29. 5. 2011, UT - NE 10 - 18 hod.

otická Revue je drzým přivlastněním názvu stejnojmenného časopisu vydávaného počátkem 30. let vprostředí pražské surrealistické skupiny. Vmeziválečném období bylo tento „typ textového a obrazového materiálů" možno distribuovat pouze jako bibliofilský soukromý tisk, pro něž platila přísná pravidla. Především nesměl být „veřejně prodáván, ani vyložen, ani půjčován, ani jinak rozšiřován nebo zařazen do veřejných knihoven". Rovněž přispěvovatelé se ve většině skrývali za monogramy nebo nejrůznějšími pseudonymy.

 Anonymita, která nám umožňuje konat i vdnešní době ve věcech sexuality svobodně, byla převzata jako určující princip nového projektu. Nikde nebudou uváděna jména oslovených umělců, ani těch, kteří tyto autory vyzvali kparticipaci na současné verzi Erotické Revue. Tajemství, nerovná hra mezi zasvěcenými a těmi, jež jsou nuceni pouze se dohadovat, lze rovněž brát jako možnou metaforu erotických vztahů. Co tedy můžeme prozradit? Vprostorách GASK uvidíte více jak čtyři desítky vizuálních a textových záznamů od dvaceti současných umělců. Světlo světa spatří rovněž tištěná varianta Erotické Revue, jež se stála roznětkou tohoto projektu.

Konečně je třeba podotknout: Ambice Erotické Revue není rozšířit obsáhlou řadu výstav a publikací na téma „Erós ve výtvarném umění", ale vytvořit otevřené testovací pole. Experimentem prověřit, zda lze „nutkání pudů" zahrnout do současné umělecké praxe, jinak než jako pouhou senzaci.

Kontakty

www.gask.cz

Termíny