VÝSTAVA IQPARKU V NÁKUPNÍM CENTRU OAZA KLADNO JE K VIDĚNÍ UŽ JEN DO KONCE DUBNA

Výstava

Neobvykle hravá a zároveň poučná výstava iQparku, zábavně vzdělávacího centra z Liberce, která právě probíhá v nákupním centru OAZA Kladno, stále láká děti i dospělé. Svoji zručnost a mozkové závity si zájemci mohou procvičit na 10 interaktivních exponátech už jen do konce dubna.  

„Díky ukázkám projektu iQpark můžeme našim zákazníkům, kteří k nám chodí nejen za nákupy, ale i za zábavou, přiblížit svět vědy a výzkumu ojedinělým způsobem. Malí i velcí návštěvníci centra OAZA se zde zábavně naučnou formou dozví, jak funguje svět kolem nich. Vystavené předměty pomohou pochopit princip zákonů a dějů, které jsou součástí každodenního života,“ uvedl Viktor Honke, ředitel nákupního centra OAZA Kladno.

Zvídaví návštěvníci si na exponátech z iQparku mohou prověřit své dosud získané znalosti, postřeh i logické myšlení. U každého vystaveného předmětu z iQparku je pro zájemce uvedeno vysvětlující zadání. Nechybí ani řešení, díky němuž se dozvíte, co se mělo stát a co se na základě doporučeného postupu skutečně stalo.

Další dokumenty k akci

  
Termíny