VELIKONOČNÍ POCHOD S PLETENÍM POMLÁZEK

Volný čas, Pro děti, Turistika

Láká vás jarní sluníčko ven? Vydejte se na příjemnou procházku malebnou krajinou nejen kolem Velkopopovického pivovaru. Vsobotu 23. dubna se zde bude konat už šestý ročník pochodu Krajinou barona Ringhoffera. Akce je určena pro pěší i cyklisty, turisté oblečení vestylu Rakousko-Uherské monarchie, doby barona Ringhoffera, jsou obzvlášť vítáni amohou se těšit na odměny.

Kudy pochod vede

Pochod začíná v 9:30 u železniční stanice v Mirošovicích, kam je možné zPrahy přijet vlakem. Dále se pokračuje do Velkých Popovic, kde se také odehrává hlavní část programu. Můžete si zde prohlédnout pivovar, ochutnat Kozla nebo klobásky na grilu. V poledne přijde na řadu velikonoční křest kůzlátek narozených před několika týdny v pivovaru místnímu maskotu, kozlovi Oldovi. O tento zodpovědný úkol se postará Jiří Bernát, vrchní sládek pivovaru Velké Popovice. Jaké by byly Velikonoce bez pletení pomlázek a barvení kraslic? Na ožívající tradice se můžete těšit před pivovarem a výrobky si následně odnést domů. A kdo ví, možná přijde i sám „baron Ringhoffer"...

Krajinou barona Ringhoffera - program vsobotu 23. 4. 2011

Délka trasy: 20,3 km

Počet zastávek: 10

9:30

START pochodu u železniční stanice v Mirošovicích

10:00 - 13:00

Prohlídka pivovaru sochutnávkou piva (zdarma)

12:00

Velikonoční křest kůzlat v pivovaru

12:10

Ocenění vítěze o nejlepší masku zdoby Rakouska-Uherska

cca od 13:00

Pokračování pochodu a soutěže na každé zdesíti zastávek

15:00 - 17:00

Odměňování účastníků vcíli (Kamenice)

 

Odměny nejen v cíli

Pochod bude zakončen v Kamenici, kde budou mezi 15.a17.hodinou odměňováni účastníci, kteří zdárně dorazí do cíle. Na speciální odměnu se ale už vpivovaru mohou těšit turisté, kteří napochod vyrazí oblečení ve stylu Rakousko-Uherské monarchie. Nejpodařenější maska bude oceněna originálním kozlím batohem. Celková délka trasy je 20,3 km. Na každém z deseti zastavení pochodu, který můžete absolvovat pěšky nebo nakole, budou probíhat zajímavé soutěže. Připojit nebo odpojit se od pochodu můžete kdekoliv na trase.

Ringhoffer na Popovicku

Naučná stezka Krajinou barona Ringhoffera připomíná významného průmyslníka 19. století, který měl dominantní vliv na kulturu krajiny Velkopopovicka a Kamenicka. Baron František Ringhoffer byl majitel průmyslového impéria a představitelem tehdejší společenské elity, založil pivovar ve Velkých Popovicích a řadu dalších podniků jako měděný hamr, pilu, cihelnu nebo mlékárnu. S celou svou rodinou pečlivě udržovali krajinu, vysazovali aleje, upravovali cesty aokolí svých rezidencí zámku Štiřína a zámku Kamenice. Výsledky jejich péče o krajinu jsou patrné dodnes a při turistických výletech po okolí se vám neustále budou připomínat.

 

 

Cesta na místo pochodu a zpět

Do místa startu pochodu - Mirošovic vlakem po trati 221 (Praha, hl. nádraží - Benešov uPrahy). První vlak vyjíždí 7:20, dále 7:50, 8:20 a pak každou hodinu

Z cíle pochodu - Kamenice můžete od kulturního domu využít MHD přímo do Prahy neboKozlího odvozu naželezniční stanici veStrančicích ke spojům na Prahu nebo Benešov.

 

Termíny