LIDOVÝ ROK, Velká Bystřice

Volný čas, Hudba

amfi teátr a Zámecké náměstí / pořádá město Velká Bystřice / organizátor: Jarmila Možíšová / 728 175 621

ks.velkabystrice.cz / Přehlídka folklorních souborů a skupin s mezinárodní účastí, doplňkové programy, řemeslný jarmark, výstavy, ohňostroj.

Termíny