DĚTSKÝ DEN, Velká Bystřice

Volný čas, Pro děti

Zámecké náměstí, v případě nepříznivého počasí KD / pořádá Kulturní středisko / organizátor: Jarmila Možíšová

728 175 621 / ks.velkabystrice.cz / Tradiční dětský den. Zábavný program pro děti, hry, soutěže o ceny.

Termíny