Indiánský karneval

Hudba

Indianský karneval, elektro, break, acid

Nákl. Nad. Žižkov Praha 3

Účinkují

Ystr - BDK

Dzony - Q59

Franta SDT

Venca, Metak - Kometa

Termíny