Literární kurz se zaměřením na povídku

Volný čas

Akce je zaměřena na práci s textem a vytvoření vlastní povídky. Celý kurz probíhá po odborným vedením překladatele a měl by Vám otevřít okno do světa literatury. Vyzkoušíte si, které výrazové prostředky a styl jsou Vám nejbližší.

Výstupek kurzu by měl být sborník účastnických prací, který si odnesete na památku. 

cena: 600,- Kč (500,- Kč)

Účinkují

Láďa "Lamanai" Sedlák, PhDr. Miroslav Valina (www.valina.cz)

Další dokumenty k akci

     
Kontakty

www.felix-os.cz

Termíny