Celonárodní čtení Bible

Volný čas

Zveme vás na Velký pátek na veřejné čtení z Bible, které se uskuteční v rámci Celonárodního čtení Bible. Evangelium sv. Marka budou předčítat zástupci z řad jednotlivých církví, působících v Klatovech.

Po celou dobu čtení bude společenský sál volně přístupný veřejnosti. Můžete podle svých možností kdykoli přijít a odejít.

Účinkují

viz www.knih-kt.cz
Termíny