Závěrečný koncert nabídne Beethovenovu Druhou a Lisztovu Faustovskou symfonii

Hudba

Závěrečný koncert 57. koncertní sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou šéfdirigenta Theodore Kuchara 12. a 13. května 2011 ve společenském sále Domu kultury města Ostravy bude ve znamení symfonií dvou velikánů světové hudby.

Vúvodu zazní Beethoven. Konkrétně pak jeho Druhá symfonie D dur, o níž dobový tisk napsal mimo jiné i toto: „Křiklavá potvora, zasažený divoce se svíjející drak, který nemůže umřít a který zuřivě mlátí kolem sebe vztyčeným ohonem, ještě když krvácí zposledního." Jistě nelze toto exaltované a barvité vyjádření zevšeobecnit, ale přece jen je patrné, že názor na toto dílo se odvíjel od schopnosti toho kterého posluchače přijmout či odmítnout jeho novátorství a dravost. Symfonie vznikala při prvních příznacích skladatelovy ztráty sluchu, přesto je skepse prodchnuta názvuky optimismu až k radostnému vyvrcholení díla. Premiéru si skladba odbyla vroce 1803 ve Vídni.

Druhá půle večera bude patřit Lisztovi a jeho Faustovské symfonii. Myšlenky hledání smyslu života, otázky podstaty lidství, harmonie citu a rozumu a na druhé straně skepse a nihilismu obsažené v Goethově básnickém veledíle Faust se staly zdrojem inspirace mnoha dalším umělcům napříč všemi druhy umění včetně hudby. Jako příklad můžeme jmenovat třeba Faustovo prokletí (dramatické oratorium H.Berlioze), Scény z Goethova Fausta (oratorium-kantáta R.Schumanna); Faust a Markétka (opera Ch.Gounoda); Faust (klavírní sonáta S.Rachmaninova), Symfonie tisíců (symfonie G.Mahlera; ve druhé části je zpracována závěrečná scéna z Goethova Fausta) a mnoho dalších.

Ferenc Liszt - maďarský skladatel, nejslavnější klavírní virtuos 19. století, dirigent, hudební pedagog aspisovatel a organizátor hudebního života, strávil 13 let svého života jako dvorní kapelník ve Výmaru. Liszt si velmi dobře uvědomoval, že tu žili i Goethe a Schiller. V roce 1857 byl ve městě odhalen pomník této básnické dvojici. Liszt při této příležitosti uspořádal ve městě hudební festival, během něhož uvedl také vpremiéře svou Faustovskou symfonii. Základní myšlenky díla Liszt promítá do tří částí věnovaných hlavním postavám Goethovy básně - Faustovi, Markétce a Mefistofelovi. Závěrečná část pak vrcholí patetickým chorálem sboru (v podání Pěveckého sdružení moravských učitelů za řízení Lubomíra Mátla) podpořenou orchestrem, hukotem varhan a zvukem zvonů, v němž duše po bludné pouti světem obrazně dosahuje rajské blaženosti.

Koncerty začínají v19 hodin a vstupenky lze zakoupit vpokladně DKMO nebo vpobočkách Ostravského informačního servisu.

 

Účinkují

Pěvecké sdružení moravských učitelů

Lubomír Mátl - sbormistr

Janáčkova filharmonie Ostrava

Theodore Kuchar - šéfdirigent JFO

Kontakty

www.jfo.cz

Termíny