Dobrodružství na pasece

Volný čas, Pro děti

Prázdninový pobyt pro maminky s dětmi, dopolední program, odpolední program, dílničky, tvoření, povídání a pozorování boučků, mravenečků, včeliček, motýlků atd.
Akce je pro rodiče s dětmi ve věku 2-6 let.

Kontakt:
Věra Konůpková
604 238 575 (Věra)
annapo09@seznam.cz

Termíny