Nástěnná malba krásného slohu (cyklus Krásný sloh 14.4. - 28.5. v Národní galerii - Anežském klášteře

Volný čas

Komentovaná prohlídka Jana Klípy (NG) bude cílena na díla vzniklá vpražských uměleckých dílnách na konci 14. a počátku 15. století, která patřila knejžádanějším v tehdejšíEvropě a široce ovlivňovala umění vokolních zemích. Pozornost bude věnována hlavně dílům vzniklým pro svatovítskou katedrálu a pražský arcibiskupský dvůr, který byl spolu sdvorem královským epicentrem krásnoslohé umělecké produkce.

 

Cyklus    KRÁSNÝ  SLOH :

 

CENApřednáškového cyklu (zahrnuje i vstup do expozice; nezahrnuje náklady na dopravu při exkurzi):

- CENA ZA JEDNOTLIVÉ PŘEDNÁŠKY (neplatí pro exkurzi. Ta je určena přednostně rezervovaným předplatitelům cyklu): 80 Kč, 50 Kč

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ - 3 VARIANTY:

ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ na všech 6 přednášek (včetně exkurze - uvedená cena nezahrnuje dopravu): 400 Kč, 250 Kč

 

 

- ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ na 3 libovolné přednášky (3 přednášky nebo 2 přednášky + exkurze-přednáška v kostele - uvedená cenanezahrnuje dopravu): 200 Kč, 130 Kč

- ZVÝHODNĚNÉ PŘEDPLATNÉ na 5 přednášek (bez exkurze):330 Kč, 210 Kč

(snížená cena: studenti, pedagogové, senioři, členové SPNG. Platba v pokladně Anežského kláštera)

Doba trvání předášek: cca 90 min.

REZERVACE(nutná na exkurzi dne 28.5. a na přednášku spojenou snávštěvou expozice dne 25.5.): e-mail: faktor@ngprague.cz; tel. 221879216, 217

Účinkují

Ondřej  Faktor

Termíny