Pražská muzejní noc v Národní galerii - Anežském klášteře

Výstava, Volný čas, Pro děti

11. 6. SO 19.00 - 01.00 PRAŽSKÁ MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC

 (vstup i programy zdarma)

Programy vrámci cyklu Verbu růže  (5.6. - 22.6.) ke gotickým dílům jihočeské provenience

Pražská muzejní noc v NG - AK: Tematické přednášky a dílna pro děti

19.30 Vyšebrodský oltář - Jan Klípa (NG) podá odborný výklad kjednomu znejvýznamnějších děl středověkého umění vČechách, jehož objednavatelem byl Petr I. z Rožmberka

21.00 Páni z Růže jako donátoři významných gotických děl I - Alena Kingham (NG) seznámí návštěvníky vexpozici s okolnostmi vzniku významných rožmberských objednávek

21.30 Páni z Růže jako donátoři významných gotických děl II - pokračování komentované prohlídky

22.00 Pozdní gotika vjižních a jihozápadních Čechách - Ondřej Faktor (NG) se zaměří na vybraná díla zjihu Čech a Pošumaví

Cena: vstup i lektorské programy zdarma / Doba trvání programů: cca 30-60 min. / Místo setkání: vstupní vestibul

 

Pro rodiny s dětmi jsou připraveny pracovní listy (Úkoly a hádanky), které vás provedou naší expozicí a výtvarná dílna.

NOC PLNÁ STRAŠIDEL

Výtvarná dílna pro děti 8-12 letv sobotu 11.6. večer

Milé děti, zveme vás na procházku okolím Anežského kláštera. Vmístě, které se možná vminulých dobách jmenovalo „Stínadla", se ještě dnes za letních nocí pohybují podivné bytosti - Bezhlavý rytíř, Jeptiška, Jezdec..... Vydejte se je snámi hledat. Dílna je určena pro odvážné děti.

Rezervace na dílnu nutná! - počet míst omezen. Informace o čase a místu srazu: chmelova@ngprague.cz; 221879225, 216 / Cena: zdarma / Doba trvání: cca 90 min.

 

(lektorské oddělení, e-mail: ak.educ@ngprague.cz; tel.: 221 879 216,225)

Účinkují

Anna Chmelová, Jan Klípa, Ondřej Faktor, Alena Kingham

Termíny