cyklus V erbu růže

Volný čas, Pro děti

Programy pro dospělé i pro děti k dílům jihočeské provenience ve stálé expozici v Anežském klášteře. (Podívejte se též na programy k výstavě Rožmberkové ve Valdštejnské jízdárně)

 

 

V ERBU RŮŽE

Cyklus programů kegotickým dílům jihočeské provenience ze sbírek Národní galerie. Věnováno připomínce 400 let od smrti Petra Voka (1539 - 1611), posledního Rožmberka. Rožmberkové byli ve vrcholném středověku naším nejmocnějším rodem, který vjižních Čechách vybudoval nejrozsáhlejší a nejucelenější šlechtické dominium. Páni z Rožmberka byli také významnými donátory. Snimi jsou spojena zásadní díla českého gotického umění, která jsou součástí expozice NG vKlášteře sv. Anežky České.

Účinkují

odborní pracovníci Sbírky starého umění Národní galerie v Praze

Termíny