Zdeněk Šmíd /sochy/

Výstava

Výstava představí volnou tvorbu zlínského umělce, absolventa SUPŠ vUH. Hradišti a AVU vPraze, Zdeňka Šmída. Jeho práce se odvíjí od základního tématu - zachycení pohybu, jeho fází, pravidelností, nepravidelností, zákonitostí i nahodilostí. Často se jedná o vertikální kompozice, nově tematizují kinetismus i vjeho konkretistických tradicích, a to dimenzí umění ve smyslu harmonizačního prostředku mezi světem techniky a hodnotami lidského bytí - kultury a přírody.

Termíny