Rodinné konstelace v Shift centru

Volný čas

Rodinné a systemické konstelace, od 9:00 do 19:00 hodin

Celodenní seminář, který se koná v bezpečném a milém prostředí,

více info www.shift-centrum.com

Termíny