Velikonoce na rychtě

Volný čas, Pro děti

Vystoupení folklórního souboru Horačky, děti ze základní školy v Kravařích v divadelním představení na motivy povídky Velikonoční řehtání, vynášení smrtky a přinášení nového léta, občerstvení v podobě tradičních velikonočních pokrmů, sýrů a ovocných moštů, malované kraslice, pomlázky, bábovkové formy hrnčíře Mejly Hlíny a výrobky dalších řemeslníků, výtvarné dílničky pro děti a živá zvířata. Po celý den veřejnosti otevřen farní kostel Narození Panny Marie s výstavou kněžských rouch a ornátů.

 

 

11:00 Horačky

13:00 Velikonoční řehtání - divadélko dětí ze ZŠ Kravaře

14:30 Vynášení smrtky, poté vystoupení Horaček v kostele

17:00 Mše svatá v kostele Narození Panny Marie

Účinkují

Folklórní soubor Horačky

Děti ze ZŠ v Kravařích

Koza Rohatka s kůzlaty a další zvířata

Termíny