Velikonoční jarmark a tvořivé dílny pro děti

Pro děti

1. velikonoční jarmark v Hořovicích. Připraveny jsou stánky s velikonočními ozdobami, květinami, domácími koláčky aj. Pro děti možnost upletení pomlázky, malování kraslic, skákací hrad.

Jarmark se koná od 8h. do 17h., tvořivé dílny od 10h. do 14h. v sále Radnice.

Další dokumenty k akci

  
Termíny