přednáška "Co víme o počasí" ve Dvoře Králové

Výstava

PŘEDNÁŠKA - CO VÍME O POČASÍ

CO VÍME O POČASÍ
a o možnostech jeho předpovídání, kterou přednese Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. profesor meteorologie na MFF UK, 1997-2000 předseda Akademického senátu UK, prorektor UK, místopředseda Rady vysokých škol, viceprezident ČKA atd.
hlavní obory: meteorologie, problematika znečištění ovzduší, optika, akustika a elektřina v atmosféře, fyzika oblaků a srážek, fyzika mezní vrstvy atmosféry


Kde: v aule gymnázia na náměstí Odboje

Termíny