O ČEM JE VĚDA. KONEC PARADIGMATU

Volný čas

Panská 13, Brno, Setkávání v Novém věku

Přednáška matematika Igora Netušila.

Stávající Descartovsko-Newtonovské paradigma dosloužilo a je třeba je odložit....





Účinkují

Igor Netušil, matematik, programátor





Termíny