Čtenářská soutěž

Volný čas

Ve čtení neznámého textu budou soutěžit žáci 2. a 3. tříd klatovských základních škol. Vybraní zástupci přečtou úryvek před odbornou porotou, která je ohodnotí a vítězové postupují do okresního finále. Těšíme se na všechny šikovné čtenáře z Klatov!

Účinkují

viz www.knih-kt.cz
Termíny