Splutí Desné na atraktivních plavidlech

Volný čas, Sport, Pro děti

HASIČI SUDKOV POŘÁDAJÍ
II. ROČNÍK
Splutí Desné na atraktivních plavidlech
v sobotu 25.6.2011 v Sudkově na Malé Straně
Všechny party nadšenců z řad dětí i dospělých POZOR!
Připravte si svá originální nemotorová plavidla! Čeká Vás skvělá akce s řekou zábavy. Posádky plavidel mohou tvořit
jednotlivci či skupiny občanů, členové zájmových spolků nebo firemní týmy ze Sudkova i širokého okolí.
Všichni ostatní jste srdečně zváni mezi diváky
Plavidla budou absolvovat trasu asi 1km dlouhou s jedním splavem a dvěma mosty. Přibližně v
polovině bude zastávka na občerstvení a splnění zatím tajného úkolu.
Program SPLUTÍ :
12.00 - 13.00 registrace plavidel a účastníků
14.00 - START splouvání
16.00 - 16.30 předpokládaný konec splutí
18.00 - 18.30 vyhlášení výsledků a předání cen nejlepším
Od 12.00 – bude souběžně probíhat doprovodný program na Malé Straně

Od 17.00 – hudební zábava
Bohaté občerstvení zajištěno během celé akce
Přihláška:
Startovné : za jedno plavidlo – 100kč
Přihlášky odevzdávejte osobně u členů SDH Sudkov nebo posílejte e-mailem na adresu
hasicisudkov@seznam.cz do neděle 19. června 2011
Přihlášku, mapu splutí a další info najdete na http://splutidesne.ic.cz
Registrace:
přihlášených plavidel a posádek bude probíhat v sobotu 25. června 2011 v době od 12 do 13 hodin v prostorách
startu. Po odevzdání přihlášek a zaplacení startovného závodníci obdrží startovní čísla pro svá plavidla. Členové
posádky mladší 15-ti let se musí dostavit s jedním z rodičů a v záchranné vestě. V případě, že byla přihláška
odeslána elektronickou cestou a chybí na ní podpisy členů posádky, kapitán posádky dodatečně zajistí při registraci
podpisy od všech členů týmu.
Zdravotní zajištění:
závod bude zajištěn SDH Sudkov
Posádky se zúčastní na vlastní nebezpečí
POZOR, PLAVIDLO NEMŮŽE BÝT VYŠŠÍ NEŽ 150 CM – KVŮLI PRŮJEZDU POD STAVIDLEM !!!!!

 

Možnost ubytování ve vlastních stanech ( stanové městečko )

Další dokumenty k akci

     
Termíny