Mimořádný koncert

Hudba

Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením svého šéfdirigenta Theodore Kuchara vystoupí 7. dubna 2011 na koncertě vhistorické budově Slovenského národního divadla vBratislavě. Uvede zde díla Brahmse, Martinů aŠostakoviče. VBrahmsově Klavírním koncertu č. 2 se jako sólista slovenským posluchačům představí americký klavírista Sergei Babayan.

Pro ostravské publikum je však daleko zajímavější informace, která se týká koncertu plánovaného na 5. dubna 2011 ve společenském sále Domu kultury města Ostravy. Na ostravském pódium vtento den zavítá Slovenská filharmonie. Spolu sorchestrem přijede do moravskoslezské metropole ivynikající klavírista apravidelný host prestižních světových koncertních pódií Marian Lapšanský. Kromě svých nesporných interpretačních kvalit, očemž svědčí ocenění znejrůznějších soutěží, množství rozhlesových, televizních istudiových nahrávek ipozvánky kvystoupení spředními orchestry a dirigenty, ale iuznání jeho kvalit coby jednoho znejvyhledávanějších komorních hráčů současné scény, sehrává Marian Lapšanský pozoruhodnou roli také jako organizátor slovenského hudebního života. Kromě jiného je uměleckým ředitelem Mezinárodního festivalu Musica nobilis aprezidentem Mezinárodní klavírní soutěže J. N. Hummela vBratislavě. Vsoučasnosti působí zároveň jako generální ředitel Slovenské filharmonie.

Marian Lapšanský pro ostravský koncert nastudoval Čajkovského Klavírní koncert č. 2 G dur. Kromě této skladby zazní vprůběhu večera ještě Slavnostní předehra J. L. Belly ana závěr pak Dvořákova Novosvětská.

Slovenskou filharmonii bude řídit její stálý hostující dirigent Leoš Svárovský, který během své kariéry, jež zahájil vNárodním divadle Praha jako asistent Zdeňka Košlera, působil vpozici šéfdirigenta mnohých skvělých českých aslovenských orchestrů. Patří mezi ně iJanáčkova filharmonie Ostrava, kde byl touto funkcí pověřen na přechodné období vroce 1991, kdy byl zároveňšéfdirigentem Filharmonie Brno. Leoš Svárovský se úspěšně etabloval ina mezinárodní scéně. Vposlední době např. sTokyo Metropolitan Symphony Orchestra nastudoval operu Prodaná nevěsta B. Smetany a jeho cyklus Má vlast se Stuttgarter Philharmoniker. SČeskou filharmonií účinkoval na EXPO 2010 vŠanghaji. Včervnu téhož roku pak se Slovenskou filharmonií absolvoval koncertní turné poJaponsku, kde společně odehráli 8 koncertů v koncertních síních vTokiu, Osace, Nagoyi, Kanazawě adalších městech.

Koncert Slovenské filharmonie za řízení Leoše Svárovského se sólistou Marianem Lapšanským začíná v19 hodin. Vstupenky vceně 130 až 200 Kč je možné zakoupit vpokladně Domu kultury města Ostravy avpobočkách Ostravského informačního servisu. Abonenti Janáčkovy filharmonie Ostrava mají nárok na 50% slevu.

 

Účinkují

Marian Lapšanský - klavír

Slovenská filharmonie

Leoš Svárovský - dirigent

Kontakty

www.jfo.cz

Termíny