Páni ze Strakonic

Volný čas

Přednáška Miroslava Svobody, autora knihy „Páni ze Strakonic“ bude věnována rodu Bavorů ze Strakonic od nejstarších zmínek až do vymření rodu na počátku 15. století, se zaměřením na jejich působení ve Strakonicích. Zmíněna bude pozvolná přeměna menších vsí v město na přelomu 13. a 14. století a také provázanost Bavorů s řádem johanitů.

Kontakty

www.knih-st.cz

Termíny