DEN ZEMĚ – 5.5. od 10-17 hodin ve Kbelích před Billou

Volný čas, Pro děti

DEN ZEMĚ - 5.5. od 10-17 hodin - v lokalitě sídliště před Billou při ulici Žacléřské - ekologicky laděná akce bude zajímavá pro ty, kteří se chtějí dozvědět mnoho užitečných informací o různých ekol.projektech realizovaných nejen zde ve Kbelích, budou zde pro děti připravena živá ochočená zvířátka a různé soutěže včetně odměn.

Účinkují

zaměstnanci ÚMČ Praha 19, Pražské služby,  Ekocetrum Koniklec, EKO-KOM, Asekol, Elektrowin, OOP MHMP

Kontakty

www.praha19.cz

Termíny