Bezpečné výrobky bez testů na zvířatech

Volný čas

Tématy přednášky budou :
- rizikové složky kosmetických prostředků
- možné nežádoucí účinky navozené kosmetickými prostředky
- alternativní zkoušky bez použití zvířat k ověření bezpečnosti výrobků
- důvody používání pokusných zvířat v současnosti
- co je přírodní kosmetika a jak ji poznáme
- činnost Národního referenčního centra pro kosmetiku, Státní zdravotní ústav

Společným požadavkem široké veřejnosti je návrat k přírodním materiálům a přírodním surovinám pro kosmetické prostředky, které přinášejí benefit pro člověka a nezatěžují chemickým odpadem životní prostředí. Bezpečnost výrobků určených spotřebitelům včetně kosmetických prostředků je možno ověřovat pomocí zkoušek, které využívají biologické modely lidských tkání, např. kůže nebo sliznice oka, a nevyžadují žádné zkoušky na zvířatech, jak tomu bylo v minulosti. Používání tradičních přírodních látek v kosmetice omezuje výskyt nežádoucích účinků, jako je dráždění kůže a vznik alergie.

 

Účinkují

Přednášející: MUDr. Dagmar Jírová, CSc. - vedoucí Centra laboratorních činností - Národní referenční centrum pro kosmetiku, Státní zdravotní ústav Praha

 

Kontakty

www.csop.cz

Termíny