Sinice a řasy "MIKROSKOPICKÉ KRÁSKY" užitečné i nebezpečné

Volný čas

Sinice a řasy jsou všudypřítomné a od toho se odvíjí jejich nepostradatelná funkce v živém světě nebo jejich využití člověkem v různých oborech. Pomocí mikrofotografií si představíme hlavní zástupce sinic a řas, které kolem nás běžně žijí - ve vodě, v půdě nebo tvoří součást lišejníků. Objasníme si otázku, proč by bez sinic a řas nebyl dnes ani v minulosti život. Podíváme se na ně jako na indikátory kvality životního prostředí, na jejich využití v testech při zavádění nových výrobků na trh. Řasy a sinice zaujímají také své místo ve výživě člověka. A co by Vás mohlo nejvíce zajímat? Využití sinic a řas při čistění odpadních vod pro výrobu hnojiv, krmiv pro zvířata nebo biopaliv.

Účinkují

Přednášející: RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D., Botanický ústav Akademie věd ČR

Kontakty

www.csop.cz

Termíny