LAVINOVÝ WORKSHOP A III. OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR V LAVINOVÉ ZÁCHRANĚ

Volný čas, Sport, Pro děti, Turistika

Horské služby ČR a PL  pořádají 25. - 27. 3. 2011 Lavinový workshop pro širokou veřejnost a III. otevřené mistrovství ČR v lavinové záchraně

Tato akce proběhne v Krkonoších na Luční boudě v součinnosti s občanským sdružením ALPY 4000, Norskou módou, dovozci lavinového vybavení a dalšími partnery. Cílem této akce je co nejvíce přiblížit široké veřejnosti lavinovou problematiku, poukázat na rizika spojená s pohybem ve volném horském terénu a osvojit si zásady poskytnutí pomoci v případě lavinové nehody.

Lavinový workshop

-    teorie, přednášky (laviny, sníh, záchrana v lavině, rozbory konkrétních lavinových neštěstí, První pomoc, meteorologie,  HS ČR, historie lavin, ochrana přírody)

-    praktické nácviky a ukázky (hledání pomocí lavinových vyhledávačů, sond, Recca, ukázka práce lavinových psů)

-    prezentace firem

-    veřejné testování lavinových přístrojů, sond a lopat

-    úvod do skialpinismu

-    ukázky techniky a činnosti HS

-    soutěže a doprovodný program  pro děti

 III. otevřene  mistrovství ČR v lavinové záchranĚ

-    jednotlivci - hledání lavinovými vyhledávači na čas, nasondování krycích desek

(plocha do 100 x 150 m, hloubka zasypání do 1 m) 

Startovné:  250,-

-    družstva (3 – 5 členů) - hledání lavinovými vyhledávači a vyproštění figurín na čas

(plocha do 200 x 300 m, hloubka zasypání do 2 m) 

Startovné:  500,- (za družstvo) 

Bude se opět bojovat o celou řadu opravdu velmi hodnotných cen a prémií!!!

 

Součástí sobotního večera budou přednášky dobrodruhů sponzorovaných Norskou módou
    - Mára Holeček a jeho lezení
    - Vašek Sůra - Severní pól
    - Kateřina Mandulová - Vladivostop


Srdečně Vás na tuto zajímavou akci zveme.

Účinkují

Horské služby ČR a PL

Mára Holeček

Vašek Sůra

Kateřina Mandulová

 

Termíny